Het slot van een uiteenzetting

Slot van een Uiteenzetting: SAMENVATTING; om alles duidelijk nog is op een rijtje te zetten (belangrijkste zaken) afsluiting met bv toekomstige ontwikkelingen; bij eenvoudige uiteenzetting ontbreekt het slot vaak Beschouwingen: tussenvorm van uiteenzetting en betoog Het doel is ene lezer zélf een mening te laten vormen; opiniërende tekst In

beschouwing - uiteenzetting - Scholieren.com forum uiteenzetting is puur informatief, van een handleiding voor een kast van IKEA, tot een verhaal over olie. Beschouwing is lastiger. Iig is het de bedoeling dat de schrijver de lezer zelf een mening laat vormen. Tekstsoorten - Vaksite Nederlands Een betoog bevat in ieder geval het standpunt van de schrijver over een bepaalde kwestie en argumenten voor dat standpunt. De keus gaat echter niet altijd tussen beschouwing, betoog of uiteenzetting. Het kan ook zijn dat er gekozen moet worden voor een mengvorm van tekstsoorten, zoals: Een betoog met uiteenzettende element.

Tweede editie van de Copyright Talks Fibep

Schrijfvaardigheid: uiteenzetting | zwijsenned PERMANENTE PLAATJES De uiteenzetting is een informerende tekst; de tekst heeft dus als doel de lezer iets te leren over een onderwerp. Ook deze tekstsoort heeft natuurlijk een inleiding, een middenstuk en een slot. De inleiding van de uiteenzetting die jullie gaan schrijven zal de volgende componenten moeten bevatten: een binnenkomer waarmee de aandacht van de… Schrijfdossier van Julia Vink: Uiteenzetting Het slot bevat een krachtige slotzin en de tekst wordt er wel in samengevat, maar je herhaalt niet zo zeer stukken tekst, dat is super! Het is duidelijk zichtbaar dat het een uiteenzetting is, er worden alleen geen bronnen genoemd waar je informatie vandaan hebt, bijvoorbeeld van deskundigen. uiteenzetting - Ned-Extra.nl - Nederlands in een notendop Je geeft uitleg, oorzaken, gevolgen, uitzonderingen. De bouw van een uiteenzetting. Bij een uiteenzetting zijn zes verschillende structuren. Vraag-antwoord structuur. Hierbij geef je in de inleiding een vraag en in het middenstuk de antwoorden. In het slot geef je een conclusie of samenvatting. Verklaringsstructuur.

Hoewel het grootste deel van de bemanning de reis overleefde, ging het schip in het ijs verloren. In dit boek doen Cor Emke en Ab Hoving een poging het jacht van Willem Barents te reconstrueren.

Bij een uiteenzetting geef je doorgaans alleen het tekstonderwerp. ... snel. goed wilt begrijpen, is het verstanding om de inleiding en het slot als eerst te lezen. Ned-Extra.nl - uiteenzetting Een uiteenzetting is een informerende tekst. ... De bouw van een uiteenzetting. ... In het slot geef je een samenvatting en een mogelijke toekomstverwachting.

Bij deze structuur kun je als verschijnsel bijvoorbeeld denken aan een noorderlicht. In het middenstuk leg je dan uit hoe het noorderlicht kan ontstaan en noem je interessante kenmerken, zoals hoe vaak het voorkomt. In het slot geef je een samenvatting van het reeds …

Een ideaal 'middel' daartoe is het gebruik van een inspirerende punchline. Of noem het een prikkelende oneliner, een fantastische uitsmijter aan het slot van je betoog. En die moet zó goed zijn, dat deze blijft hangen waardoor alles wat wellicht eerder in het debat is gezegd, zowel door jou als je tegenstander, prompt vergeten wordt en de ... Schrijfdossier van Eske Ruijters: Opdracht 'uiteenzetting ... Ook heb je je goed aan het feit gehouden dat er in een uiteenzetting geen eigen mening mag zitten. Je hebt goed gebruik gemaakt van tussenkopjes en het plaatje past erg goed bij je tekst. Ook heb je je tekst erg goed opgebouwd in inleiding, middenstuk en slot. Je slot is erg goed en vat alles wat je hebt verteld in een paar zinnen goed samen. beschouwing - uiteenzetting - Scholieren.com forum uiteenzetting is puur informatief, van een handleiding voor een kast van IKEA, tot een verhaal over olie. Beschouwing is lastiger. Iig is het de bedoeling dat de schrijver de lezer zelf een mening laat vormen.

3d-printer uiteenzetting

Hierbij mijn reactie aan de hand van het commentaarformulier zakelijke teksten. De nummers die ik hier aangeef heb ik aangevinkt. 5 (geen tussenkopjes) 9 (alinea 4) 13 (slotzin wordt eerder in het slot al genoemd) 16 18 (alinea 2) 24 Tips: je hebt een erg goede uiteenzetting geschreven. Ook ik deed het over dit onderwerp waardoor ik het Wat is de betekenis van Uiteenzetting - ensie.nl

Bij deze structuur kun je als verschijnsel bijvoorbeeld denken aan een noorderlicht. In het middenstuk leg je dan uit hoe het noorderlicht kan ontstaan en noem je interessante kenmerken, zoals hoe vaak het voorkomt. In het slot geef je een samenvatting van het reeds vermelde, en vermijd je al gebruikte formuleringen. Hoe schrijf je een uiteenzetting, trucs en tips | Educatie ... "Massamedia bereiken geen massa's meer". artikel uit NRC. handelsblad. Vraagje, is dit een uiteenzetting of een beschouwing? En wat is dan het slot van de tekst? Een samenvatting of een conclusie. In Alinea 16 van het slot staat in de tekst: De oude Grieken hadden hun marktplein. Daar praatten ze met elkaar. Zo schrijf ik een uiteenzetting | Scholieren.com In het slot sluit je de tekst af met, afhankelijk van de structuur van je uiteenzetting (zie: 'Structuur'), een conclusie, een samenvatting of een oplossing van een probleem. Het slot is het laatste dat mensen lezen, dus zorg voor een goede laatste indruk met een originele, lekkere uitsmijter – dus niet: 'dit was mijn uiteenzetting' of 'einde'. Een krachtig slot bij je presentaties, hoe schrijf je een ... Je begint met het introduceren van je onderwerp en eindigt logischerwijs met een conclusie, hoe je gestructureerd van begin tot eind werkt lees je hier. In het slot geef je een samenvatting van het reeds vermelde, en vermijd je al gebruikte formuleringen. In het slot geef je een samenvatting en een mogelijke toekomstverwachting. Wat vond je er van.